همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان، معماری، عمران و شهرسازی

دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری؛ آموزشکده شماره ۱ تبریز
دکتر وحید قبادیان

مهندسی معماری و شهرسازی:
مدیریت شهری
طراحی شهری
مدیریت پروژه
معماری داخلی
فرهنگ، هنر و معماری
انرژی های نو در معماری
معماری سنتی و تاسیسات نوین
شهرسازی و توسعه نوین شهری
هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
جایگاه هنر در معماری و شهرسازی

مهندسی عمران: 
مدیریت پروژه
مهندسی سازه
مهندسی زلزله
تکنولوژی عالی بتن
مهندسی ژئو تکنیک
مدیریت ساخت و اجرا
روش های نوین ساخت
آموزش و توسعه مهندسی عمران

آخرین مهلت ارسال (چکیده +اصل) مقالات: ۱۳۹۵/۷/۱۵
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۵/۷/۱۵
تاریخ برگزاری همایش: ۱۳۹۵/۸/۶

محل برگزاری: تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری
دبیرخانه :تبریز – هفده شهریور جدید – برج آذربایجان – طبقه ۱۴ – واحد D
تلفن: ۰۳۳۷ – ۳۵۵۵ – ۰۴۱
ساعت پاسخگویی: ساعات ۱۰ الی ۱۵ روزهای فرد

مطلبی دیگر
نشست من، تو، ما