نشست تخصصی با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»

نشست تخصصی فرهنگ، شهرسازی و معماری با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»
[cbtabs][cbtab title=”برگزار کننده”]انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز[/cbtab][cbtab title=”موضوع نشست”]چهارمین برنامه گفتگو:
نشست تخصصی فرهنگ، شهرسازی و معماری با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»[/cbtab][cbtab title=”سخنرانان”]نوید سعیدی رضوانی
منصور زند
احد رسولی[/cbtab][cbtab title=”زمان و محل برگزاری “]

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: یکشنبه ۲۰ تیر ماه ١٣۹۵، ساعت ١۶ الی ۲۰
مکان: جهانشهر کرج، باشگاه میلاد شهرداری کرج

[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
مسابقه عکاسی معماری با موضوع «معماری و معلولین»