نشست تخصصی با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»

نشست تخصصی فرهنگ، شهرسازی و معماری با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»

انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز
چهارمین برنامه گفتگو:
نشست تخصصی فرهنگ، شهرسازی و معماری با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»
نوید سعیدی رضوانی
منصور زند
احد رسولی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: یکشنبه ۲۰ تیر ماه ١٣۹۵، ساعت ١۶ الی ۲۰
مکان: جهانشهر کرج، باشگاه میلاد شهرداری کرج

مطلبی دیگر
بورسیه تحصیلی اتریش