نهمین جشنواره بین المللی برترین پژوهش و نوآوری (جایزه جهانی تهران)

نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
– شناسایی، تبادل و ترویج روش‌های علمی و تجارب جهانی شهری
– تقویت کاربست پژوهش‌های نظری و دستاوردهای علمی
– تکریم پدید آورندگان آثار علمی و پژوهشی در ارتباط با حوزه مدیریت شهری
– گسترش مشارکت‌های پژوهشی در ابعاد بین‌المللی
– معماری، شهرسازی و بازآفرینی شهری
– شهر اسلامی – ایرانی
– برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگ شهری
– مدیریت شهری و هوشمندسازی
– خدمات پایدار شهری
– محیط زیست شهری
– زیرساخت‌های عمرانی
– مدیریت ایمنی و بحران شهری
– مدیریت و توسعه منابع انسانی
– مالی و اقتصاد شهری
– شهر و سبک زندگی
– حمل و نقل شهری
با توجه به اهمیت نقش زنان در مدیریت بهینه شهری و کیفیت زندگی شهروندان، بخش کنفرانس سال ۱۳۹۵ کاملا به موضوع زنان اختصاص یافته است.

زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری
زنان، خانواده و سلامت شهری
زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری
زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی شهری
زنان، آموزش و حقوق شهروندی
زنان، مدیریت و برنامه ریزی شهری
زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی
زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی
زنان در شهر، ملاحظات محیطی و رفتاری
زنان، محیط‌ زیست و زندگی شهری
لینک مرتبط: همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
آثار ارسالی در پنج قالب زیر به دبیرخانه ارسال شود:
۱ – طرح مطالعاتی و پژوهشی
۲ – کتاب
۳ – مقاله
۴ – پایان نامه
۵ – طرح های پژوهشی پیشنهادی

– آثاری که قبلاً در سایر مراجع و منابع علمی پذیرفته شده اند نیز قابل پذیرش می باشند.
– آثار ارسالی به جشنواره باید در بازه زمانی دو سال اخیر باشد.
– ذکر مشخصات کامل آثار از جمله محل پذیرش یا ثبت، عنوان نشریه، تاریخ انتشار و … الزامی است.
– آثار علمی ارسالی عودت داده نمی شود.
– شرکت کنندگان موظف به ثبت الکترونیکی از طریق سایت جشنواره می باشند.

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به صورت فایل (PDF و word) در سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بارگذاری نمایند.
مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۵ الی ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری: نیمه سوم آذر ماه ۱۳۹۵
تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، خیابان شهید آقا بزرگی، پلاک ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران معاونت علم و فناوری، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۲-۲۲۳۹۲۰۹۰   و    ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰   داخلی ۱۷۸

مطلبی دیگر
عکاسی و معماری