فراخوان مسابقه طراحی مسجد

فراخوان مسابقه طراحی معماری داخلی و محوطه ورودی مسجد دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده: انجمن علمی معمار دانشگاه تربیت مدرس

دبیرخانه:
آدرس: جلال ال احمد/ دانشگاه تربیت مدرس/ دانشکده هنر و معماری

دریافت مدارک و اطلاعات تکمیلی مسابقه:
ایمیل: memartmu@modares.ir
تلفن: ۰۹۱۲۸۱۰۲۹۴۹ آفای علم الهدی

هیئت داوران:
مهندس علی انصاری
دکتر مجتبی انصاری
دکتر محمد رضا بمانیان
دکتر محمد رضا پور جعفر
دکتر داراب دیبا
محمد جواد مهدی مهدی نژاد
مهندس عبدالحمید نقره کار

بیان و تشریح مساله:
انجمن علمی دانشجویی معمار با همراهی دفتر فنی و عمران دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد به منظور تکمیل و بهبود طراحی معماری داخلی فضاهای شبستان های موجود و همچنین محوطه ورودی مسجد متناسب با شان و منزلت دانشگاه تربیت مدرس، مسابقه ای با شرایط ذیل و با هدف انتخاب طرح های برتر جهت اجرا در آینده برگزار کند. بدین منظور از کلیه دانشجویان و اساتید معماری، طراحی و شهرسازی و سایر علاقمندان دعوت می‎شود جهت شرکت در مسابقه مراحل ثبت نام را طی نموده و طبق برنامه زمانی مندرج در ذیل، براساس خواسته های موردنیاز طرح آثار خود را ارسال نمایند.

هدف طرح:
با توجه به موارد مطرح شده هدف اصلی این پروژه که در قالب یک مسابقه طراحی خواهد شد عبارتند از:
– گسترش و ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی در کنار توجه به عملکردهای اصلی مسجد
– باز طراحی مولفه‎ها و معیارهای مسجد ایرانی همگام با آخرین فناوری‎های نوین در معماری مسجد

مخاطبان مسابقه:
شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است. این مسابقه به صورت آزاد، میان رشته ای، و در چارچوب های تخصصی مطرح می گردد و شرکت کنندگان می توانند هر ایده نو و یا پیشنهاد جدید و خلاقه ای که به ارتقاء عمومی و یا اعتلای موضعی زندگی در شهر تهران را ارائه دهند.

ضرورت طرح:
بررسی عملکردهای مناسبتی مسجد دانشگاه به عنوان یک پایگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نشان می‎دهد که این مسجد کاستی‎های در جهت برگزاری مراسم مناسبتی در طول یک سال اعم از محلی مناسب جهت اعتکاف دانشگاهیان، محلی مشخص برای برگزاری اعیاد اسلامی، مکانی مشخص جهت برگزاری عزاداری‎های مذهبی و همچنین برگزاری مراسمی چون ختم بدون ایجاد تداخل با دیگر عملکردهای روزانه مسجد دارد. این در حالی است فضاهای مناسب طراحی و تعبیه شده در ساختار کلی مسجد از جمله محوطه ورودی بسیار فراخ مسجد و فضای زیرزمین شبستان‎ها در طول یک سال عملا بدون استفاده هستند. در حالی که یک محوطه سازی مناسب و تعبیه امکانات لازم در محوطه مسجد می‎تواند بخش عمده‎ای از این مشکلات را برطرف سازد.

• عملکردهای روزانه:

فضای شبستان:
– فقدان تفکیک فضاهای ﻋﺒﺎدﯼ، فرهنگی، کتابخانه ای و فضاهای ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
– فقدان ﻓﻀﺎهای مختلف عبادی مانند فرادا ﺧﻮاﻧﯽ
– فقدان فضاهای خلوت برای تفکر و استراحت
– تأمین دید و دسترسی برای بانوان به پیش نماز یا سخنران
– محل مناسب برای موذن

فضای صحن (حیاط):
طراحی دسترسی به نحوی که باعث تسهیل حرکت و کنترل جمعیت شود

فضاهای پشتیبان:
– منفک شدن سرویس بهداشتی و وضوخانه.
– کفش کن نامناسب برای مسجد
– عدم تناسب میان امکانات الحاقی مسجد و نیاز

کلیت مسجد:
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ انسجام در دسترسی به به ﻓﻀﺎهای داخلی و ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ  اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺴﺠﺪ

• عملکردهای مناسبتی، آیینی:

فضای شبستان:
– فقدان محل نگهداری کودکان
– تامین دید و دسترسی برای بانوان به پیش نماز یا سخنران
– توجه به نورپردازی داخلی و بیرونی براساس ویژگی های آیینی

فضای صحن (حیاط):
– طراحی دسترسی به نحوی که باعث تسهیل حرکت و کنترل جمعیت شود
– فقدان امکانات فضایی مناسب برای استفاده از صحن مسجد برای مراسم آیینی

فضاهای پشتیبان:
– فقدان ظرفیت مناسب کقشداری و پیش ورودی
– زنده سازی فضای زیرزمین برای مراسم یادبود، سوگواری و کلاسهای آموزشی و مشاوره ای

• عملکرد نمادی-هویتی:

فضای شبستان:
وجود اغتشاشات عملکردی در شبستان مسجد به طوری که هویت مذهبی-فرهنگی در برخی از مواقع کمرنگ می شود.

فقدان تناسب میان مقیاس انسانی و عملکرد مذهبی

فضای صحن (حیاط):
توجه به نورپردازی بیرونی برای ایجاد نماد مذهبی در شرایط مختلف

کلیت مسجد:
– رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ وﺣﺪت ﻧﻈﺎم ﻓﻀﺎهای داخلی و ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ  اﺻﻠﯽ، ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺴﺠﺪ
– ساماندهی کالبدی مسجد
– توجه به نورپردازی داخلی و بیرونی
– توجه به الگوی ساختاری فضا، الگوی نور و الگوی رنگ

معیارهای تأثیر گذار در ارزیابی و انتخاب طرح ها:
– طرح بیانگر فضای معنوی مسجد و منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد. به گونه‎ای که آثار در محیط، احساس معنویت و نشاط، تفکر و زیبایی و … را در مخاطب به وجود آورد.
– طراحی در جهت پاسخگویی به عملکردهای روزانه و مناسبتی مسجد
– در نظر گرفتن تکوین هویت معماری اسلامی و وحدت دینی در اجرای تزیینات و فضاسازی‎های داخلی مسجد
– توجه خاص به ارزش ها، سنت ها و زیبائی شناسی معماری ایرانی- اسلامی؛
– رعایت انسجام و هماهنگی طرح در ارتباط با کلّیت طرح پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
– به کار گیری خلاقیت، ابداع و نوآور بودن طرح
– بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز معماری در طراحی
– توجه به معیارهای زیبایی شناسی طرح شامل وحدت بصری، رنگ، فرم، مصالح به کار رفته در طراحی
– توجه خاص به ارزش ها، سنت ها و زیبائی شناسی معماری ایرانی- اسلامی؛
– درنظر گرفتن محدودیت‎های دانشگاه

نحوه ارسال طرح  ها:
– طرح‎ها در قطع A2 و به همراه CD  تحویل دبیرخانه مسابقه شود.
– پلان ها، مقاطع و نماهای مورد نیاز جهت معرفی پروژه با مقیاس مناسب
– سایت پلان مجموعه با مقیاس ۱:۵۰۰
– CD مجموعه حاوی تصاویر و تمامی نقشه‎های دو و سه بعدی
– تصاویر سه بعدی جهت معرفی طرح کلی پروژه از زوایای گوناگون
– گزارش توجیهی حاوی شکل گیری ایده‎ها و مبانی طرح

جوایز مسابقه:
نفر اول: مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم: مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 نفر سوم: مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال آثار: اول مهرماه تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵
زمان داوری و اعلام نتایج: تا ۱روز آینده متعاقباً اعلام خواهد شد و در این صفحه بروز رسانی می گردد.

مطلبی دیگر
نشست «زیبایی شناسی و فلسفه هنر از منظر حکمت اسلامی در معماری»