نشست بررسی ضوابط و اصول طراحی نما

شهرداری تهران
اولین نشست آموزشی تخصصی کمیته نما و منظر شهری منطقه ۱۳
زمان: یکشنبه/ ۴ مهر ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴:۳۰
مکان: خیابان سی متری نیروی هوایی/مسیل جاجرود/ نبش خیابان ۸.۳۳ ساختمان فرهنگی- ورزشی کوثر 
More Stories
نشست بازگشت به مدرسه