رونمایی از کتاب شهرنشینی و توسعه آینده های پیش رو

مراسم رونمایی از نسخه فارسی کتاب گزارش وضعیت شهرهای جهان ۲۰۱۶ و برگزاری سمپوزیوم ملی با محوریت طرح ابتکاری شکوفایی شهری

شرکت عمران و بهسازی شهری(UDRO)  وزرات راه و شهرسازی و برنامه اسکان بشر ملل متحد
محمد سعید ایزدی
معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری

سیامک مقدم
رئیس دفتر تهران، برنامه اسکان بشر ملل متحد

مسعود نصرتی
رئیس مجتمع جهانی شهرهای اسلامی

زمان: دوشنبه/ ۵ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۹:۳۰ الی ۱۳
مکان برگزاری: سالن کنفرانس شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 

مطلبی دیگر
چهارمین هم‌اندیشی جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها