کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

هدف عمده‌ی این همایش، تلاش برای گردآمدن اهالی علم و دانش به منظور تقویت و گسترش فضای وصل آراءموثر بر این گرایش و جامعیت بخشیدن به مبانی نظری معماری در تداوم ایرانی کردن مطالعات این زمینه است.

موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی با حمایت علمی دانشگاه علم و هنر و دانشکده فنی امام علی (ع)

محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر

• معماری معاصر:
نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
مبانی فکری در معماری و شهرسازی  معاصر
ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
معماری و شهرسازی معاصر – گرایش ها چالش ها
معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
آسیب شناسی معماری معاصر ایران
تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
پارادایم های معماری معاصر ایران
خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
سنت در معماری معاصر ایران
سیما و منظر شهری/ توسعه شهری معاصر
تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر
مطالعات میان رشته ای معماری و شهرسازی
نقد، تحلیل و سبک شناسی آثار در دوره معاصر
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
روش ها و فناوری های نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
معماری منظر
زیبایی شناسی در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای  نو در طراحی معماری
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های  نو در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری معاصر
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
تنظیم شرایط زمین
معماری و توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با معماری معاصر

• جامعه و معماری:
جامعه شناسی معماری
جامعه شناسی شهر
علوم انسانی و معماری
حقوق معماری
حقوق شهری
قوانین و مقررات معماری و شهرسازی
آموزش شهروندی
اخلاق شهروندی
شهروند الکترونیک
عدالت محیطی
معماری و سینما
شهر و سینما
ادبیات و معماری
گرافیک شهری
گرافیک محیطی
فرهنگ و معماری
جامعه اسلامی و معماری
تاریخ، فرهنگ، هویت و جهانی شدن
تحولات اجتماعی، جمعیت و سبک زندگی
مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
هنجارها و ناهنجارهای رفتاری در شهر
روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی
نقش طراحی فضا در افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
نگرش های جامعه شناسانه در طراحی معماری
جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
و دیگر محور های مرتبط با جامعه و معماری

• روانشناسی و معماری:
دانش روانشناسی محیط
طراحی روانشناسانه
علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
مدل‌های رویه علمی طراحی محیط
ماهیت محیط
نظریات روانشناسی محیطی
فرایندهای بنادین رفتار انسان
محیط مصنوع و رفتار انسان
الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده
فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی
نقشه های شناختی و رفتار فضایی
حلوت، قلروپایی، فضای شخصی
نظریه ی همجواری
تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
نهادهای اجتماعی و محیط ساخته شده
ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده
نظریه ی زیبا شناسی
زیبایی شناسی فرمی و نمادین
ادراک محیطی
تاثیرات هیجانی محیط اطراف
فضای روانی محیط
قلمروگرایی در معماری
ازدحام
محیط‌های کاری و محیط‌های یادگیری
محیط های مسکونی
محیط طبیعی
مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری
وندالیسم
تفاوت های فردی در ارتباط و عملکرد محیطی
نظریات مرتبط با حس مکان،تعلق به مکان و دلبستگی به مکان
و دیگر محور های مرتبط با روانشناسی و معماری

مهلت ارسال مقالات (چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می شود): ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری: ۱۰ روز پس از ارسال هر مقاله
ارسال گواهینامه موقت (رسمی): ۳ روز پس از پذیرش مقاله
زمان برگزاری کنفرانس: آبان ماه ۱۳۹۵

دبیرخانه مرکزی: یزد – میدان امام حسین – بلوار باهنر – طبقه فوقانی کالای پزشکی سینا – مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
دبیرخانه دوم: اصفهان
محل برگزاری: ایران، اصفهان
تلفن: ۸۰۰۸-۷۹۳-۰۹۳۷    –    ۰۶۳۹-۳۷۲۸-۰۳۵
ساعت پاسخگویی: هر روز ساعت ۱۰ الی ۱۴ (به جز روزهای تعطیل)
سامانه رسمی پیامک: ۳۰۰۰۶۸۲۲۲۲۲۲۲۰
ایمیل: info@moaser2016.ir

مطلبی دیگر
نشست دوازدهم ایران‌شهر برگزار می‌شود.