کنفرانس یافته های نوین پژوهشی و آموزشی، عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

برگزارکننده: با حمایت علمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد نانو انرژی های نو، شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی “یوسرن “، مرکز تحقیقات علوم  پیشرفته انگلستان CASRP

محل برگزاری همایش: تهران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

دبیرخانه:
تلفن: ۰۹۱۸۷۲۱۷۳۵۳
ایمیل: info@ircivilconf.ir

تمام گرایشهای مهندسی معماری
تمام گرایشهای مهندسی شهر سازی
تمام گرایشهای مهندسی عمران
تمام گرایشهای محیط زیست

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۵/۹/۱۵
اعلام نتابج داوری مقالات: ۹۵/۹/۲۰
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۹۵/۹/۲۵

زمان برگزاری همایش: ۹۵/۱۰/۰۳

مطلبی دیگر
بررسی «تجارب دفاترخدمات نوسازی شهر تهران درمحلات عودلاجان،سنگلج وناصرخسرو»