اجلاس نهایی نظریه ای با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی»

قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
اجلاس نهائی یک نظریه با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی» ؛ راهبردها راه کارها و راه حلهائی برای معماری مساجد
نظریه پرداز:
عبدالحمید نقره کار
زمان: دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۴
مکان: سالن شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
مطلبی دیگر
گردشگری تخصصی؛ شهر تاریخی نراق