ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان

۱٫ چالش ها و راهکارهای توسعه شهری پایدار:
۱٫۱ شکل شهر
۲٫۱ شاخص‌های شهر پایدار
۳٫۱ ساختارهای شهری
۴٫۱ مرمت شهری
۵٫۱ منظر شهری

۲٫ نقش معماری و شهرسازی در دستیابی به ساختمان پایدار:
۱٫۲ الگوهای ساختمان پایدار
۲٫۲ الگوهای مدیریت ساختمان
۳٫۲ معماری بومی و اقلیمی
۴٫۲ مواد و مصالح پایدار

۳٫ نقش مهندسی عمران در دستیابی به ساخت و ساز پایدار:
۱٫۳ مقاوم سازی ساخت و ساز شهری
۲٫۳ مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
۳٫۳ مصالح نوین یا بومی در سازه پایدار
۴٫۳ نقش محیط زیست در توسعه پایدار
۵٫۳ مهندسی راه و حمل و نقل شهری و بین شهری

۴٫ بهینه سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار:
۱٫۴ فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
۲٫۴ پایش، کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه
۳٫۴ دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی زیست محیطی در توسعه پایدار

۵٫ صنعت و فناوری اطلاعات در توسعه پایدار:
۱٫۵ نقش معماری نوین در ساخت و ساز پایدار
۲٫۵ صنعت و فناوری اطلاعات در مدیریت هوشمند ساختمان
۳٫۵ نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری

آغاز زمان دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
اعلام نتایج داوری: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
مهلت ارسال مقالات اصلاح شده: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
پایان ثبت نام: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

زمان برگزاری: آذر ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری: اصفهان – بلوار کشاورز – تقاطع جانبازان (تقاطع سیمین) – بعد از پمپ بنزین – نبش بن‌بست ۴۶ – مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان
تلفن: ۸-۳۷۷۵۳۱۱۴-۰۳۱ (داخلی ۱۵۵)
فکس: ۳۷۷۵۳۲۴۸-۰۳۱
ایمیل: info@sduc.ir
مطلبی دیگر
نشست زبان مشترک معماری و سایر هنرها