سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد معماری و شهرسازی پایدار

ساخت و ساز، بنا کردن آبادی‌ها و راهکارهای شکل‌گیری آن از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. در این راستا شیوه های گوناگون بهینه‌سازی و انطباق آن با نیازهای مردم ادوار مختلف مطرح گردیده که برخی از این شیوه ها مورد توجه مردم و معماران واقع گشته و در طول زمان از آن بهره جسته اند. برخی نیز مردود و تنها در برهه‌ی کوتاهی از زمان استفاده‌ شده‌است. در دنیای امروز نیز، روش های پیچیده و نوینی در رابطه با شیوه طراحی و اجرای فضاهای شهری و معماری مطرح گردیده که به بهتر و مطلوب شدن طرح ها کمک ویژه ای میکند؛ در این راستا میتوان به مباحث انرژی های نو، داده پردازی ها، معماری دیجیتال و مدیریت منابع اشاره نمود.

از سویی دیگر جغرافیای فرهنگی نیز مناسب و متناسب با تفکر مردم آن خطه در شکل‌گیری معماری و شهرسازی بومی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات بسزایی داشته است. اما متأسفانه در دوران مدرن با پیشرفت فناوری و شتاب گرفتن ساخت و سازها و مطرح‌شدن عناوین متعددی چون جهانی شدن، ایجاد نیازهای مشابه و مباحثی همچون فرهنگ، خرد فرهنگ ها، باورهای بومی، هویت، بوم گرایی و… نادید گرفته شده  است. کنگره پیش رو با نگاهی جدی به روش های نوین طراحی و استفاده بهینه و پایداری در معماری، با رویکرد بی‌طرفانه، به بررسی و شناخت خلأها و ضعف‌ها پرداخته و در پی آماده کردن بستری  برای احیای مبانی ایرانی و اسلامی، هویت فرهنگی و دینی می باشد تا بتوان خاستگاه آرمان‌خواهانه خویش را دریابد.

دانشگاه تربیت مدرس
۱ – معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
– مبانی نظری اسلام در معماری
– نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
– بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
– مبانی موجود معماری ایرانی
– ابعاد پنهان معماری در اسلام
– آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
– آرمان‌شهر اسلامی
– حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
– جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
– نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
– مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
– نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
– تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
– تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری
۲ – هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
 – داده پردازی در معماری
– معماری تعاملی
– رایانه ابزاری برای ساخت
– معماری هوشمند
– معماری دیجیتال
– معماری پارامتریک
– رایانه ابزاری برای طراحی
۳ – انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
 – معماری و شهرسازی پایدار
– ضوابط فنی و استانداردها ‌
– نوآوری و چالش‌های پیش رو ‌
– شهر پایدار اسلامی
– تکنولوژی و پایداری ساختمان
‌- کاربرد مصالح نوین ‌- مدیریت انرژی ‌
– مردم و پایداری اجتماعی
– بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
– راهکارهای نظارت خودکار
۴ – مدیریت و برنامه ریزی
– مدیریت استراتژیک
‌- روش ها، فنون و متودولوژی
– سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه ‌
– سازماندهی پروژه ‌
– ابزارهای مدیریت
– مدیریت و برنامه ریزی پایدار ‌
– مدیریت شهری
– بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
– الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
– اصول و مقررات پیمان ‌- مهندسی ارزش
– نظارت و ارتقای کیفیت
– مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
– مدیریت شهر الکترونیک
– مدیریت بحران
۵ – معماری منظر و هنرهای محیطی
– جلوه های نو در معماری منظر
– چشم انداز شهر
– منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
– میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌
– منظر و چشم‌انداز پایدار
– اکوتوریسم
– آموزش و منظر شهری
– شهر و زیباسازی شهر
۶ – میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری
– معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری
– فرهنگ و گردشگری
– رویکردهای نوین در گردشگری
– میراث طبیعی و گردشگری
– تکنولوژی های نوین در گردشگری
– گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
– معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
– معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
– گردشگری و اقتصاد
– مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی
– گردشگری بومی
– گردشگری دینی
مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت دریافت اصلاحات: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵
اعلام پذیرش نهایی و سطح پذیرش: ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ پایان مهلت ثبت نام: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ زمان برگزاری کنفرانس: ۱۵ و ۱۶ دی ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری کنفرانس: تهران
• افتتاحیه: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵
• زمان و مکان برگزاری اختتامیه و هشتمین همایش توسعه و فناوری، همراه با تقدیر از مقالات برتر متعاقبا اعلام خواهد گردید.
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، اتاق ۲۲۵
تلفن: ۳۸۸۱۲۶۶۳ ۰۵۱ – همراه: ۰۹۳۵۹۵۲۰۰۹۲ فکس: ۸۹۷۸۷۸۲۴ ۰۲۱
ایمیل: info@hiapcongress.ir

مطلبی دیگر
فصلنامه‌ی تخصصی معماری و شهرسازی؛ همشهری معماری شماره‌ی ۳۵ منتشر شد