سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در  عمران، معماری و مدیریت شهری باشیم. در این کنفرانس قصد داشتیم ضمن مطرح نمودن آخرین دستاوردهای علمی ؛ آنها را در بوته نقد و نظرسنجی صاحبنظران و اندیشمندان قرار داده و محیطی را برای خلق دانش و انتقال آن به محیط کسب و کار فراهم آوریم. لذا از کلیه پژوهشگران عزیز برای شرکت در این کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی دعوت به عمل می آید.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، فدراسیون بین المللی مخترعان جهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهندسی عمران،کلیه گرایش ها
مهندسی معماری، کلیه گرایش ها
محیط زیست شهری، کلیه گرایش ها
مهندسی شهرسازی، کلیه گرایش ها
مدیریت شهری و گردشگری، کلیه گرایش ها
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۶ مرداد ماه ۹۵ مهلت واریز هزینه ها
شهریور ماه ۹۵ زمان برگزاری کنفرانس: ۲۶ شهریور ماه ۹۵
تهران، میدان سبلان، خیابان مجیدیه جنوبی، خیابان توکل، پلاک ۳، واحد ۷ –
کدپستی: ۱۶۳۱۹۱۶۳۱۹
تلفن دبیرخانه در ساعات دارای: ۰۲۱۸۸۴۲۸۷۰۷ – ۰۲۱۸۸۴۳۸۰۸۸
تلفن ضروری در ساعات غیر اداری: ۰۹۰۱۰۸۷۹۵۳۵ و ۰۹۱۲۷۸۹۰۷۴۵
ایمیل کنفرانس: info@upue3.ir
محل برگزاری کنفرانس: سالن مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطلبی دیگر
نشست «جایگاه تاب آوری شهری در طرح های توسعه شهری»