همایش ارتقای کیفیت با محوریت “شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی”

چهارمین همایش و جشنواره ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با هدف فراهم کردن زمینه مدیریتی و محتوایی لازم برای ارتقای کیفی تمامی فعالیت‌ها و محصولات فرهنگی، برگزار می‌شود.

” مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران “


۱ – شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب بازی، پوشش (مد و لباس)، فیلم سینمایی و کتاب کودک:
– تعیین شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب بازی، پوشش (مد و لباس)، فیلم سینمایی و کتاب کودک از منظر مصرف کننده
– تعیین شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب بازی، پوشش (مد و لباس)، فیلم سینمایی و کتاب کودک از منظر تولیدکننده
– تعیین شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب بازی، پوشش (مد و لباس)، فیلم سینمایی و کتاب کودک از منظر کارشناسان
– تعیین شاخص‌ها و معیارهای کیفیت در معماری اسلامی-ایرانی، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب بازی، پوشش (مد و لباس)، فیلم سینمایی و کتاب کودک از منظر دستگاه ها و سازمان های موثر
۲ – مفاهیم، مبانی نظام ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی
۳ – الگوهای تعیین شاخص، معیار و نظام سنجش و ارزیابی ارتقای کیفیت در انواع آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی
۴ – توصیف و تحلیل وضعیت و عملکرد ارزیابی و ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی


آخربن مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵
آخربن مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵
زمان برگزاری همایش: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵


خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر، نرسیده به خیابان بزرگمهر، بن بست مهربان، شماره ۲، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران
تلفن: ۸۲۹۶۸۴۶۶-۹۹
ایمیل: De.keyfiat@gmail.com

مطلبی دیگر
فراخوان سخنرانی در باب بنیان‌های فکری تئوری در معماری