نشست معرفی کتاب: فضانوردی در فرنگ

عرفی کتاب: فضانوردی در فرنگ | ادراک و بازنمود فضای معماری و شهری اروپا در سفرنامه های فارسی قرن ۱۹

نوشته: دکتر وحید وحدت | استاد دانشگاه تگزاس ای اند ام آمریکا

مطالعات اخیر در حوزه مدرنیته، ماهیت غرب محور سابق را برنمی تابد. تجربه های متکثر مدرنیته در کشورهای غیرغربی دیگر نسخه ای بدلی از کهن الگوی مدرنیته غربی قلمداد نمی شود. کتاب فضانوردی در فرنگ از چنین منظری به تحلیل پیش ذهنیت های تاثیرگذار بر ادراک سفرنامه نویسان ایرانی از فضای معماری و شهری اروپای قرن ۱۹ می پردازد. با مقایسه تطبیقی توصیفات فضایی سفرنامه ها با نوشته های همراهان غالبا غیرایرانی مسافران، این کتاب توضیح می دهد که درک فضای فرنگی، با فرافکنی ایده آل های فضایی مسافران بر روی بستر معماری اروپا میسر شده است. به عبارتی دیگر، مسافران در آینه معماری غربی، به توصیف آرمانشهری می پردازند که در آن ویژگی های معماری پیشا مدرن ایران، که مورد پسند مسافران بوده، برجسته شده است.

مکان: خانه گفتمان شهر | میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴

زمان: ساعت ۱۸ تا ۲۰ | دوشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۷

موسسه رویدادهای صبا
مطلبی دیگر
پرورش خلاقیت «معماران کوچک»