نشست جمع‌بندی پیرامون «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»

[cbtabs][cbtab title=”موضوع و سخنران”]

دفتر هفدهم؛ هم‌اندیشی پیرامون «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»

آخرین نشست دفتر هفدهم با موضوع:
هم اندیشی با حاضرین و ارائه نتایج بدست آمده از نشستهای پیشین

با حضور:
هوشنگ عشایری
محمدسعید ایزدی
منا عرفانیان سلیم
امیرحسین قزوینی
مجید روستا

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴
مکان: محل سالن اجتماعات شرکت مادر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۵۱

[/cbtab][cbtab title=”برگزارکننده”]شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نمایش فیلم خانه آهنی- ویکتورهورتا