نکوداشت «دکتر سیاوش تیموری» به همراه نمایشگاه آثار

نکوداشت مقام علمی و فرهنگی «دکتر سیاوش تیموری» به همراه نمایشگاه آثار ایشان

با حضور:
دکتر سیاوش تیموری

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است

زمان:  چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۹۷، ساعت ۱۶
مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری

موسسه رویدادهای صبا 
مطلبی دیگر
سلسله نشست های ایرانشهر