نشست تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران

تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران
نشست اول: ارنْست امیل هرتسفلد (۱۸۷۹ ـ ۱۹۴۸)، بخش دوم

سخنرانی اول:
باستان‌شناسان، شاهزادگان، و دیپلمات‌ها:
نگاهی به کاوش‌های سه‌سالۀ هرتسلفد در تخت جمشید
ـ دکتر شاهرخ رزمجو

سخنرانی دوم:
هرتسفلد و دانش جغرافیای تاریخی او
ـ دکتر مهرداد ملکزاده

نمایش فیلم:
سرزمین پارس: میراث آتش، ۲۰۱۰ (کار مشترک شبکه‌هایZDF و ARTE)
ـ مهندس محمدمهدی کلانتری (نقد و بررسی)


زمان و مکان:
سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
ساعت‌برگزاری: ۱۵ – ۱۷
مکان: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ شهید علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷، دفتر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران.


موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
مطلبی دیگر
نشست مجموعه تجربه‌های آموزش معماری‌منظر در دانشگاه‌های مختلف جهان