وبینار شهر هوشمند؛ پاسخ نوآورانه برای چالش‌های در حال گسترش


سخنران: حسن شیخ | پژوهشگر برنامه ریزی شهری از دانشگاه کاردیف انگلستان
وبینار شهر هوشمند؛ پاسخ نوآورانه برای چالش‌های در حال گسترش


زمان: پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷
ساعت: ۱۶ الی ۱۸
ثبت‌نام: goo.gl/8UFHGW

More Stories
ماهنامه ساخت و ساز، شماره ۱۸۰، اسفند ۱۳۹۶