پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران درگذار آثار و اندیشه


پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران درگذار آثار و اندیشه

محورهای کنفرانس: 
– شناسایی ارزش‌های فرهنگی-اجتماعی و هویت‌ساز معماری و شهرسازی ایران در گذر زمان
– نقد و بررسی آثار و تجربه‌های معماری و شهرسازی ابرانب-اسلامی
– شناسایی ارزش‌های معماری شهرسازی ایرانی-اسلامی
– بررسی آثار معماری و شهرسازی اسلامی در رابطه با اندیشه‌های و آثار معماری و شهرسازی ایران
توجه به مناسب سازی فضاهای معماری و شهری (برای معلولین، کودکان و…) با به کارگیری ارزش‌های معماری ایرانی
– شناسایی، نقد و بررسی آثار اندیشه‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری معماری و شهرسازی ایران
مقالات برگزیده‌ی این کنفرانس در نشریه علمی پژوهشی space ontology international journal چاپ خواهد شد.


زمان‌برگزاری:  ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷
آغاز ثبت‌نام و دریافت مقالات: ۱۳۹۷.۳.۱ 
پایان مهلت دریافت مقالات:  ۱۳۹۷.۵.۱
پایان مهلت ثبت‌نام:  ۱۳۹۷.۵.۵

ایمیل کنفرانس: qcau@qiau.ac.ir
سایت کنفرانس:  www.sqcau.ir


مکان:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شماره‌ی تماس: ۰۹۳۹۷۱۶۲۲۱۰
دبیرخانه: ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۸ – ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵ داخلی (۴۲۴۶)
آدرس دبیرخانه: قزوین بلوار نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده معماری و شهرسازی، معاون پژوهشی دانشکده

مطلبی دیگر
نشست دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران