کارگاه فیلم شناسی معماری


موضوع: کارگاه فیلم شناسی معماری
بیان:  دکتر کاوه اسدپور
پروژه تماشا و نقد تعاملی فیلم با هدف تببین ارتباط سه سوی شهر، معماری و سینما در قرت بیست‌ویکم

مدیر پروژه: مرتضی خیاط پور نجیب


زمان:  یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری:  ۱۶
مکان: کرج فلکه اول گوهردشت بین داریوش و سه‌باندی، نبش کوچه امیرکبیر دوم

مرکز معماری ایران [البرز]

مطلبی دیگر
دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی؛ (چیستی، چرایی، چگونگی) برگزار می گردد