مسابقه ملی و ورکشاپ اسکیس طراحی المان و لنداسکیپ ورودی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری به عنوان «قطب علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل» برگزیده شده است، گروه معماری این دانشگاه در صدد است تا با برگزاری مسابقه و ورکشاپ اسکیس، از میان طراحان، ایده پردازان و دانشجویان، بهترین طرح ها را جهت نمادسازی المان ورودی دانشگاه و نیز ساماندهی فضای ورودی دانشگاه که محوطه ایستگاه های اتوبوس، مینی بوس، تاکسیرانی و دکه رونامه فروشی ورودی جنوبی را شامل می شود، از میان طرح های شرکت کنندگان در مسابقه انتخاب و جهت اجرا به شهرداری منطقه ۲۰ ارائه نماید. از این رو از همه فعالان این عرصه اعم از طراحان، گرافیست ها، معماران، نقاشان و سایر هنرمندان و علاقه مندان دعوت می نماید در این مسابقه شرکت نمایند.

با توجه به اینکه هدف از برگزاری رسیدن به طرح های برگزیده جهت اجرا است، از استادان به نام این عرصه، آقایان مهندس کریم وحدت، دکتر احسان طایفه، دکتر علی عسگری و مهندس دانیال صدیقی دعوت شده است تا ضمن حضور در هیئت داوران مسابقه، ایده های شرکت کنندگان را تصحیح کنند تا ایده ها زیر نظر آنان پرداخته و نهایی شود. به این ترتیب، مسابقه به صورت ورکشاپ آموزشی برگزار می شود و نکات لازم جهت برنده شدن شرکت کنندگان توسط استادان فوق به آنان تدریس خواهد شد.

در نظر است در پایان مسابقه مبلغ سی میلیون ریال به آثار برگزیده هدیه اعطا شود. به همه شرکت کنندگان در مسابقه گواهی حضور در کارگاه از طرف باشگاه پژوهشگران جوان و دبیرخانه برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل اعطا خواهد شد و آثار برگزیده جهت اجرا به شهرداری منطقه ارائه خواهد شد.

دبیرخانه و هیئت داوران:

دکتر رضا فرمهینی فراهانی: معاونت عمران واحد و عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر فرهام مقدم راد: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر محمد محمدقلیان: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مهندس مظفر تقوی: عضو هیئت علمی گروه گرافیک واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر احسان فتوحی: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر مهتا تاری: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر رضا فراشی: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر کیانوش حسنی‌: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر ملیکا متقی:‌ عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر شایسته ولدی: عضو هیئت علمی گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

سخنرانان ویژه
دکتر سعید قاضی مغربی: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

جناب آقای مهندس امیر محسنی: شهردار محترم منطقه ۱۷ تهران

جناب آقای دکتر علی اعطا: معمار و عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری

استادان کارگاه
استاد کریم وحدت: فارغ التحصیل دانشگاه تهران و استاد اسکیس طراحی شهری

دکتر احسان طایفه: فارغ التحصیل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

دکتر علی عسگری: فارغ التحصیل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

مهندس دانیال صدیقی: فارغ التحصیل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

لینک شرکت در مسابقه

جوایز:

اثر برگزیده اول: یک میلیون تومان

اثر برگزیده دوم: ۷۵۰ هزار تومان

اثر برگزیده سوم: ۵۰۰ هزار تومان

اثر برگزیده چهارم تا دهم: ۱۰۰ هزار تومان

باشگاه پژوهشگران و نخبگان

گروه معماری دانشگاه یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

برگزارکنندگان
دکتر علی شهابی: رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر عبدالرضا فرهادیان: معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر علی اکبری: مدیر گروه معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دبیرخانه اجرایی
دکتر محمدمهدی غیائی: رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر علی ناصری فر: معاون دانشکده هنر و معماری واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مهندس کتایون تیموریان: مدیر گروه طراحی صنعتی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

دکتر زهرا خدائی: مدیر گروه شهرسازی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مهندس نسیم سلیمی: مدیر گروه گرافیک واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مطلبی دیگر
نشست هویت تعاملی معماری معاصر