کارگاه علمی بازشناسی و احیا حصار چینه‌ای باغ‌های تاریخی

کارگاه علمی بازشناسی و احیا حصار چینه‌ای باغ‌های تاریخی

ظرفیت برای ثبت نام محدود است

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام ۰۹۱۳۵۱۵۹۰۲۶

زمان: ۱۶ لغایت ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷

مکان: یزد،مهریز، محوطه باغ جهانی پهلوان‌پور

پایگاه میراث جهانی باغ پهلوان‌پور مهریز یزد

انجمن علمی مرمت بافت و بنا دانشگاه تهران

اداره کل میراث فرهنگی استان یزد

More Stories
نشست؛ نگاه نو، ذهن نو، زبان نو