سومین گردهمائی دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه

سومین گردهمائی دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه
ورود برای عموم آزاد است.

زمان: پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷ الی ۲۰
مکان:خانه گفتمان شهر و معماری

More Stories
شماره نهم نشریه شهرت منتشر شد