بیست و ششمین کارگاه نظریه‌های‌نو؛ «نگرشی بر تاریخچه و آئین اسماعیلیان در ایران»

بیست و ششمین کارگاه نظریه‌های‌نو؛ «نگرشی بر تاریخچه و آئین اسماعیلیان در ایران»

دکتر فریدون آورزمانی؛ استاد تاریخ و باستان‌شناسی عضو هیات علمی گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر

در نیمه نخست قرن ۵ هجری سلجوقیان در خاور نزدیک پدیدار شدند. آنها سرزمین‌های وسیعی از جمله ایران، عراق، قفقاز، سوریه و آسیای صغیر را تسخیر کردند. و سرزمین‌هایی با تمدن‌ ریشه‌دار با فرهنگ و با شهرهای پر جمعیت پیشه‌وری و بازرگارنی زیر سلطه این چادرنشینان درآمد. امپراطوری سلجوقی از لحاظ دینی به روحانیت سنی و از لحاظ اقتصادی بر اشراف زمین‌دار شهری، بازرگانان، دولت‌مردان سیاسی، و نیروری عظیم نظامی متکی بودند، در این زمان اسماعیلیان که شاخه‌ای از مذهب شیعه بودند با تکیه بر مردم روستایی تحت ظلم سلجوقیان و هم‌چنین پیشه‌وران کم‌دست شهری به تبلیغ عقاید خود و حمایت از این گروه‌ها در ایران پرداختند و در مدتی نزدیک به ۱۷۰ سال در تقابل با خلفای عباسی و سلجوقیان به مبارزه ادامه داد، و بخشی از تاریخ ایران را رقم زدند. اعتقادات و آداب و رسوم این فرقه شباهت‌هایی با آیین و رسوم مهردینیان دارد که در واقع تداوم رسوم و باورهای کهن را در دور =ن اسلامی نشان می‌دهد.

هدف از این نشست اشاره‌ی مجملی به تاریخ اسماعیلیان ایران و بعضی نکاتی است که توجه به آن‌ها ممکن است راه‌گشای دانش‌پژوهان جوان برای بررسی در این مقطع تاریخی باشد.

زمان:‌ دوشنبه، ۲۸ خردادماه ۹۷، ساعت ۱۷

مکان: خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

پژوهشکده هنر و معماری و شهرسازی نظرگاه

مطلبی دیگر
فقه و حقوق شهروندی