نشست تاثیر مشخصات نورگذرها در فضای آموزشی بر بهره‌وری انرژی

تاثیر مشخصات نورگذرها در فضای آموزشی بر بهره‌وری انرژی

ارایه‌دهنده: رومینا خلیل‌زاده اقدمی، دکتری معماری

زمان: چهارشنبه ۶تیرماه ۹۷، پذیرش از ساعت ۱۷، سخنرانی از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان: میدان هفت‌تیر، روبه‌روی مسجد‌الجواد، خیابان سرتیپ لطفی، پلاک ۲۱، موسسه آموزشی ماربین

انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان

More Stories
شماره نهم نشریه شهرت منتشر شد