دو نشست باموضوع «سیرتحولات معماری معاصر جهان و ایران از ۱۹۴۰ تا ۲۰۲۰»

مدیر نشست:
مهندس کامران صفامنش
دکتر مهدی حمزه نژاد

نشست دوم:
محور نشست: بازسازی پس از جنگ؛ نقش تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری معماری پس از جنگ دوم جهانی (۱۹۴۰-۱۹۸۰)
دستیار نشست: آرمین معماری

نشست سوم:
محور نشست: پست مدرن و سبک های متأخر (۱۹۸۰-۲۰۲۰)
دستیار نشست: احسان آهنی

با مروری بر آثار مهندس صفامنش
حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

(لازم به ذکر است نشست اول از این نشستها با محور «مبانی شکل گیری معماری مدرن در غرب و تأثیرات آن بر معماری ایران – مدرن اولیه» در تاریخ ۹۷/۲/۲۶ برگزار گردید.)

زمان: سه شنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸
مکان: آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن تماس: ۷۷۴۹۱۲۴۳-۰۲۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

مطلبی دیگر
مسابقه‌ی کلبه‌های ساحلی پافوس