فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری، هویت خود را در چه میبینید؟

برای ما عکس بگیرید و عکس‌های خود را به آدرس ایمیل ما ارسال کنید وتا در صورت انتخاب عکس شما با ذکر نام عکاس در شماره بعدی نشربه انسان معمار به چاپ برسد.

شرکت کنندگان عزیز توجه فرمایید؛ در اینجا منظور ما از هویت آن چیزی است که در اطرافمان هست و به نسبت به آن تعلق خاصر داریم که میتواند یا ساده‌ترین اشیا موجودمان باشد و یا نمایی از حضور دو چیز در کنار یکدیگر که دیدن آن حس خوبی را به ما القا میکند. بنابراین عکس‌ها میتوانند چندان ربطی به معماری نداشته باشند.

خلاقیت و کیفیت عکس‌های ارسالی مهمترین نکته در انتخاب عکس می‌باشد بنابراین اگر تلفن همراهی دارید که دوربین خوبی دارد نیز میتوانید شرکت کنید. به این نکته توجه فرمایید که عکس ارسالی باید بدون فیلتر رنگی و در سایز اصلی ارسال شود.

نشریه‌ی انسان معمار

More Stories
کارگاه علمی بازشناسی و احیا حصار چینه‌ای باغ‌های تاریخی