فراخوان سومین همایش بین المللی معماری دست کند

محورهای همایش:

۱. مفاهیم و مبانی نظری در معماری دست کند
– چیستی؛ دامنه تعریف و گستره معنایی
– تنوع مصادیق و نمونه ها
– وجوه کاربردی
– وجوه شکلی در آفرینش فضای معماری
– وجوه کالبدی -ساختاری
– وجوه تاریخی و باستان شناختی

۲. بستر فرهنگی معماری دست کند
– واژه شناسی؛ دامنه معنایی معماری دست کند در ادبیات معماری و فرهنگ های محلی
– مردم شناسی (باورها، اعتقادات، فرهنگ شفاهی و …)
– دفاع عامل و غیر عامل
– توسعه پایدار
– معماری دست کند برای نسل ها؛ کارکرد کنونی و چشم انداز آینده

۳. بستر طبیعی و معماری دست کند
– وجوه و نقش های گوناگون آب در پیدایش آثار
– بستر زمین‌ساختی و تنوع محیطی در فرایند شکل گیری معماری
– زمینه‌های پایداری انرژی در بهره برداری و کاربرد
– میراث کشاورزی دست‌کند و خلق منظرهای فرهنگی
– اقلیم و شرایط محیطی و نقش آن در تنوع شکلی و ساختاری معماری

۴. حفاظت در معماری دست کند
– تجارب حفاظت در ایران و جهان
– تجربیات استفاده امروزین از معماری دست کند(کاربری های سازگار، مبلمان و…)
– مدیریت و جامعه محلی و نقش آنها در فرایند حفاظت
– چالش های حفاظت و توسعه در پایداری آثار

۵. تکنولوژی و معماری دست کند
– شیوه های کهن ایجاد، ابزار کند و استادکاران
– صناعت و هنر در معماری دست کند؛ نمادشناسی، شکل شناسی، زیبایی شناسی، صور نمادین، قالب های هنری
– معماری دست‌کند معاصر، اصول موثّر در شکل گیری، پایداری، انرژی، سیمای بصری

دبیرخانه:
تهران، میدان امام خمینی ، نبش خیابان سی تیر ، روبروی ساختمان موزه ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دبیرخانه دائمی همایش معماری دستکند
تلفکس: ۶۶۷۳۶۷۸۹-۰۲۱
ایمیل: ticota@richt.ir
سایت مرتبط: ticota.richt.ir

تاریخ های مهم:
دریافت چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۳/۳۱
داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۷/۴/۱۵
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل: ۱۳۹۷/۴/۱۵
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۳۹۷/۶/۱
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: ۱۳۹۷/۶/۲۰
تاریخ برگزاری: مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطلبی دیگر
مسابقه نورپردازی سال ۹۵