فراخوان دوفصلنامه دانشجویی اَرسَن (دانشگاه تربیت مدرس)

موضوع «رویدادمداری در فضاهای شهری»

فهرست مطالب این شماره:

یادداشت:
– رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی/ احسان رنجبر؛ استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
– ابزاری برای شهرهای رویدادمدار/ گرگ ریچاردز؛ استاد دانشگاه تیلبرگ هلند/ برگردان: میعاد حسینپور
– ابررویدادها ؛ دگرگونی شهری/ زهرا آزرم
– تأثیر رویدادهای فضای عمومی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان/ مریم یوسفیان
– نگاهی بر تجربه گرجستان در رویدادمداری فضاهای شهری/ زهره قلانی
– رویدادمداری، بیم‌ها و امیدها؛ نگاهی بر رویداد کلیپسال ۵۰۰ در شهر آدلاید استرالیا/ مسعود باقری
– بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آنها در فضاهای شهری/ زهرا خسرویپور

گفت‌و‌گو:
– بروز منظرفرهنگی توسط رویدادها؛ ارتباط فرهنگ اصیل و خرده فرهنگ ها/ در گفت و گویی با مریم محمدی؛ استادیار طراحی شهری دانشگاه هنر
– رویدادمداری در فضاهای شهری استرالیا/ در گفت و گویی با سید مهدی خاتمی؛ استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

مرجع‌شناسی:
– معرفی کتاب
– معرفی اسناد/ دریا صالحی
– بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد با توجه به اسناد رویداد/ دریا صالحی

خرده‌روایت:
– کلان رویداد المپیک و فضای شهری روسیه/ سحر سماواتی
– نگاهی رویداد نگر (روزعاشورا ) به فضا و کالبد نحیف محله عودلاجان/ مرضیه منوچهری
– سال نو میلادی در ایران، نگاهی به حال و هوای کریسمس در فضاهای شهری ایران/ آرسینه کشیش یانس/ سحر منصوری
– نگاه انتقادی به نبود تفکر رویداد مداری در فضا های شهری ایران/ دریا صالحی
– مسابقه بابانوئل ها/ آرسینه کشیش یانش
– مردمانی که احساساتشان را می نوازند، بررسی «مراسم و گردهمایی دمام زنی در شهر بوشهر»/ شیوا شیرکانی
– رویداد مداری در شهر مرند، آداب و رسوم چارشنبه سوری در شهر مرند/ متینه اصغری

سال اول، شماره دو / پاییز و زمستان ۹۶

شماره تماس جهت تهیه نشریه: ۰۹۳۷۶۷۱۶۲۷۸

نشریه انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

مطلبی دیگر
نشست عصر تهران، بزرگداشت روز تهران