فراخوان نقد و بررسی کتاب معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامۀ فردوسی

نقد و بررسی کتاب معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامۀ فردوسی

  • مهندس علیرضا قهاری

شهر- دژها در شاهنامه فردوسی

  • دکتر بهار مختاریان

شاهنامه و سنت حماسه سرایی

  • دکتر ناصر تکمیل همایون

شاهنامه، معماری و هنر ایرانی

  • دکتر حسین سلطان‌زاده 

زمان: ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ۱۹-۱۷

مکان: خیابان دکتر شریعتی، سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران 

فرهنگسرای ارسباران به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

More Stories
نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۵۸