فراخوان سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه ای دیوارهای پیرامونی و میان قاب ها

سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه ای دیوارهای پیرامونی و میان قاب ها

محورها و برنامه‌های سمینار:

سخنرانی تخصصی و آموزشی با حضور اساتید برجسته سازه، زلزله معماری

نمایشگاه جانبی عکس زلزله‌های کشور از جمله کرمانشاه

غرفه نمایش و فروش کتاب های تخصصی مرتبط با موضوع

ارایه اطلاعات در خصوص مصالح و فناوری‌های نوین‌ساخت

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: www.esfceo.ir

زمان: ۲۴ الی ۲۵ اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۷

مکان: اصفهان، سالن شهید دادمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مطلبی دیگر
همایش بین‌المللی مکان‌سازی و بازاریابی شهری