فراخوان نشستی به مناسبت بزرگداشت روز معمار و هفته میراث فرهنگی

سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دانیال منصفی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانش آموخته ی دکترای شهرسازی از دانشگاه صنعتی دورتمند- آلمان
موضوع سخن: آسایش حرارتی در فضاهای شهری

حسن استاجی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، دانش آموخته ی دکترای معماری از دانشگاه هنرهای کاربردی وین- اتریش
موضوع سخن: رفتار حرارتی خانه های تاریخی سبزوار

همراه با بازدید از باغ های تاریخی سبزوار

حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

بازدید از باغ های تاریخی سبزوار از ساعت ۱۴ الی ۱۸

زمان: دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، تالار بیهقی

انجمن علمی معماری دانشگاه حکیم سبزواری

مطلبی دیگر
نشست «مروری بر تجربیات دکتر محمدرضا اولیاء»