فراخوان «خشت اول، محفلی برای معرفی صاحبان ایده در معماری»

خشت اول، محفلی برای معرفی صاحبان ایده در معماری
محفل نخست: کومه، خانه امن، سریع و ارزان برای حادثه دیدگان
سخنران: دکتر محمدرضا اولیا
ارائه: دکتر مهدی رئیسی

سه شنبه: ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۷، ۹ الی ۱۲
مکان: خیابان حافظ، نرسیده به پل کالج، تقاطع خیابان سمیه، تماشاخانه مهر حوزه هنری

مرکز معماری اسلامی

مطلبی دیگر
نشست اسطوره_شهر محیط زیست۲