فراخوان کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

محورهای کنفرانس

■ عمران
■ شهرسازی
■ مدیریت شهری
■ محیط زیست
■ منابع طبیعی
■ گردشگری
■ جغرافیا
■ علوم زمین
■ هنر

مهلت: ۱۰ تیر ۱۳۹۷

 

مطلبی دیگر
اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری شهری