نمایشگاه‌های عکاسی مردم و معماری و مسابقه اسکیس معماری

نمایشگاه‌های عکاسی مردم و معماری و مسابقه اسکیس معماری مصادف با هفته معمار

زمان: از شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مکان: دانشگاه علم و فرهنگ،‌ ساختمان جدید، طبقه‌ی همکف، تیمچه سابق

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ

مطلبی دیگر
نشست معرفی کتاب: فضانوردی در فرنگ