نشست دوم هم‌خوان‌دان

«آمریکای سده‌ی بیست و تجربه‌ی مدرنیته در بستر ادبیات داستانی»

مطالعه کتاب «سه گانه نیویورک» پیش از نشست توصیه می‌شود.
حضور برای عموم آزاد است و برای حضور رزرو الزامی ست.
مدیر پروژه: پسند و زها بابایی

سخنرانان
حوزه ادبیات: فرید قدمی
حوزه معماری: آرش بصیرت

وب‌سایت رزرو

زمان:‌ ۱۸ فروردین‌ماه ۹۷، ساعت ۱۸

مکان: تهران،‌ شهرک‌غرب، روبه‌روی مسجد شهرک‌غرب، خیابان شهید‌ حسن‌سیف (فاز۳)، کوچه دوم، پلاک۷

مطلبی دیگر
نشست واژگان مرمت شهری