ماهنامه ساخت و ساز، شماره ۱۸۰، اسفند ۱۳۹۶

در این نسخه میخوانید :

  • رهن معکوس و تحرک در بازار مسکن
  • حذف زاغه نشینی تا نوسازی استانبول
  • تجربه های نوسازی محله های استانبول
  • بازسازی بیروت؛ مرهمی بر زخمهای پاریس خاورمیانه
  • تجربه نوسازی پایدار در ژوهانسبورگ
  • نوسازی تاریخ و فرهنگ در قلب هامبورگ
  • آمیزه هنر و سادگی در هنر نقش خاک بنا

مشاهده نشریه

سال هجدهم، شماره ۱۸۰
اسفند ۱۳۹۶

More Stories
همایش گرامیداشت روز جهانی معماری و شهرسازی