نشست «علل فروریزش ساختمانها در زلزله سرپل ذهاب»

«علل فروریزش ساختمانها در زلزله سرپل ذهاب و لزوم شناسایی ساختمان های مرگ آفرین در مناطق زلزله خیز»

سخنران:
دکتر ساسان عشقی؛ دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

بهمراه نمایش فیلم و جلسه پرسش و پاسخ و استفاده از نظرات شرکت کنندگان

* حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان میباشد.

زمان: یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۵
مکان: تهران، فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان غربی، شماره ۲۱

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مطلبی دیگر
سومین جلسه عمومی گروه ترانه تهران