نشست ساختارهای زنده

نشست ساختارهای زنده

سخنران: پویا خزایٔلی

زمان: چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان: تهران، شهرک‌غرب، رو‌به‌روی مسجد شهرک‌غرب، خیابان شهید حسن سیف، کوچه دوم، پلاک۷

کانون معماران معاصر

پژوهشکده معماری خاک اصفهک

مطلبی دیگر
نشست علمی – تخصصی موسسه‌ی فرهنگی ایکوموس ایران