هم اندیشی پیرامون برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

هم اندیشی پیرامون برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

نشست نخست: معرفی ابعاد و چارچوب برنامه

با حضور:

آقای دکتر محمد‌سعید ایزدی

آقای مهندس هوشنگ عشایری

(اعضای هییٔت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)

دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۵۱

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)

مطلبی دیگر
نخستین نشست‌ حق بر شهر