منافع شهر، نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران

[cbtabs][cbtab title=”موضوع”]

منافع شهر، نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران

روایت تصویری با آثار:

مرتضی همتی

احسان کرامتی

[/cbtab][cbtab title=”زمان و محل برگزاری”]

۱۳ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت بازدید: ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸

خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه

[/cbtab][cbtab title=”نهاد اجرایی”]

پژوهشکده هنر و معماری و شهرسازی نظرگاه

[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نشست «رونمائی کتاب معماران ایران (جلد دوم)»