کنگره بین المللی معماری و شهر سازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

محور های اصلی ارسال مقالات:

۱.‌بافت های دارای ارزش و نحوه مواجهه با آن در کشور های اسلامی

۲‌.‌بلند مرتبه سازی و چالش های آن در کشور های اسلامی

۳‌.‌حاشیه نشینی و چالش های پیش روی آن در کشور های اسلامی

۴‌.‌نقش و جایگاه فناوری های نوین در معماری و شهرسازی معاصر کشور های اسلامی

۵‌.‌میراث طبیعی‌،‌گردشگری و منظر فرهنگی در کشور های اسلامی

۶‌.‌انعکاس معماری و شهر سازی گذشته در شکل گیری معماری و شهر سازی معاصر

۷‌.‌معماری معاصر پیشرو در کشور های اسلامی‌-‌از مفهوم تا اجرا

۸‌.‌آموزش معماری و شهر‌سازی در کشور های اسلامی

مهلت دریافت چکیده‌: ۱ اسفند ۱۳۹۶

مهلت دریافت اصل مقاله‌: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال اصلاحات‌: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

اعلام پذیرش مقالات نهایی‌: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری و اختتامیه‌: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

آدرس‌: مشهد دانشگاه فردوسی دانشکده معماری و شهر سازی اتاق ۲۱۱ کانون کار‌آفرینی دبیر‌خانه کنگره

شماره تماس‌: ۰۵۱۳۸۸۰۶۸۰۹

مطلبی دیگر
کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام