همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکار های نوین مدیریت شهری

محور های همایش: 

حمل و نقل و ترافیک

فرهنگی و اجتماعی

شهرسازی و معماری 

مالی و اقتصاد شهری

فنی عمرانی

سلامت‌،محیط زیست و خدمات شهری

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ داوری نهایی مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سازمان بسیج شهرداری تهران

دبیر‌خانه همایش‌: خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع سهروردی روبروی خیابان شهید یوسفیان سازمان بسیج شهرداری تهران

ارتباط با دبیر‌خانه همایش‌: ۸۸۴۴۹۰۸۸-۸۸۴۳۵۹۲۲  داخلی ۲۲۵۰

ایمیل جهت دریافت فرم ثبت نام و مقالات همایش‌: Elmi.basij@tehran.ir

مطلبی دیگر
نشست بررسی جایگاه اثرات هویت محلی و حس تعلق در نوسازی بافت‌های فرسوده