برنامه کارگاه‌های آموزشی، تجربی جشواره هنر شهری مشهد


برنامه کارگاه‌های آموزشی، تجربی جشواره هنر شهری مشهد ۱۳۹۷

کارگاه‌های آموزشی تجربی سلسله کارگاه‌های یک‌روزه‌ای است که در آن هنرمندان و علاقه مندان به هنر شهری در موضوعات هشت‌گانه‌ی فراخوان خانه‌ی بهار ۹۷ گردهم می‌ایند و به بررسی نکات مهم در فرآیند طراح و ارسال آثار می‌پردازد.

موضوعات:
گونه‌شناسی هنر عمومی و هنر شهری / مبانی نظری و کاربردی / ایده‌پردازی هنر عمومی / آشنایی با بوم مدل طراحی / دسته بندی ایده‌ها و مکان‌یابی / کارگاه‌های خلق ایده و طراحی توسعه / تیم‌سازی و آشنایی با مدل‌های کار تیمی

بخش یکم: شهدا | یادمان‌های دائم شهری
 
مدرسین: 

ایمان رضوانی | دکترای آینده پژوهی، شهر و اثر
جعفر اعرابی |‌کارشناس ارشد معماری، همنشینی فرم و شهر
مرضیه ترابی | دکترای طراحی شهری، بنا به مثابه یادمان 
محسن اکبرزاده | دکترای معماری اسلامی، داستان مکان
مسعود رنگرزان | طراح، مجسمه‌ساز، روایت مجسمه‌ها
امیرمهدی وثوق | طراح، مجسمه‌ساز، چالش‌ها و تجربه‌ها

شهدا یادمان‌های دائم شهری
زمان: سه‌شنبه.۱۹.دی.۱۳۹۶
مکان: فرهنگسرای ترافیک
ساعت‌برگزاری: ۱۵ الی ۱۸


خانه هنرمندان مشهد

مطلبی دیگر
نشست نقد اجتماعی کالایی شدن دانش