نشست «فناوری های نوین در تعیین مکان محوطه های باستانی»

سلسله نشست‌های علوم مرتبط با حفاظت در حوزه میراث فرهنگی
نشست «فناوری های نوین در تعیین مکان محوطه های باستانی»

سخنران:
دکتر کوروش محمدخانی؛ عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی


زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: تهران، پردیس هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی معماری، سالن قضاوت دکتری معماری

انجمن علمی مرمت بافت و بنای دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
نشست عصر تهران، بزرگداشت روز تهران