نشست فرآیند طراحی در پروژه‌های دفتر معماری

[cbtabs][cbtab title=”موضوع و سخنرانان”]
نشست پیرامون فرآیند طراحی در پروژهای دفتر معماری
فضا، رویداد، شهر

سخنرانان:
مهندس محمد عرب
مهخندس مینا معین‌الدینی

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]
زمان: پنجشنبه /۳۰/آذر/۱۳۹۶
مکان: موسسه آموزش عالی صفاهان/ اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان

[/cbtab][cbtab title=”برگزارکننده”]

موسسه آموزش عالی صفاهان
[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
اولین تاک‌شو زنده معماری