نشست فرآیند طراحی در پروژه‌های دفتر معماری


نشست پیرامون فرآیند طراحی در پروژهای دفتر معماری
فضا، رویداد، شهر

سخنرانان:
مهندس محمد عرب
مهخندس مینا معین‌الدینی


زمان: پنجشنبه /۳۰/آذر/۱۳۹۶
مکان: موسسه آموزش عالی صفاهان/ اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان

موسسه آموزش عالی صفاهان

مطلبی دیگر
نشست نگاهی به تهران با حضور ترانه یلدا