نشست زلزله کرمانشاه: بازتولید بحران


موضوع:
زلزله کرمانشاه: بازتولید بحران
(روایت‌هایی از میدان)

سخنرانان:
جاوید سبحانی | پژوهشگر اجتماعی، تحلیل مداخلات مردمی در زلزله بر اساس برخی یافته‌های تحقیق
داریوش محمد | پژوهشگر اجتماعی، تحلیل مداخلات مردمی در زلزله بر اساس برخی یافته‌های تحقیق
محمد شریفی مقدم | فعال دانشجویی، مسایل پیش‌روی سمن‌ها و گروه‌های مردمی در بحران کرمانشاه
دکتر احمد سلطانی | معاون برنامه‌ریزی و آموزش عالی سازمان امداد و نجات، ضرورت توسعه اجتماعی مواجهه با سوانح


زمان: سه‌شنبه/۲۸/آذر/۱۳۹۶
ساعت: ۱۶ ال ۱۸
مکان: خیابان جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن مطهری

انجمن علمی انسان شانسی دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران