نشست بازآفرینی شهرهای ساحلی میراثی برای آینده


همایش بزرگداشت روز شهرسازی
بازآفرینی شهرهای ساحلی میراثی برای آینده

محورهای همایش:
بازآفرینی اجتماعی در شهرهای ساحلی
اقتصاد، توریسم، فرهنگ، المان‌های معماری و سیمای شهری
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی اندیشه‌ها و فناوری‌ها
عناصر سازنده‌ی هویت بخش در شهرهای ساحلی
نهادهای معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در شهرهای ساحلی
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و شهرهای ساحلی
المان‌های شهری و شهرهای ساحلی
توسعه شهری و معماری پایدار و نقش آن در بازآفرینی شهرهای ساحلی
سیستم‌های حمل‌ونقل و پایداری آن در شهرهای ساحلی
شریان‌های حیاتی و حمل‌ونقل شهری و نقش آن در بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی
تحولات شهرنشینی و نمود آن در شهرهای ساحلی


زمان: ۱ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۸ صبح
مکان: بندرعلاس، اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان سالن اجتماعات گاز

مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان

دبیرخانه اجرای هماش: مدیریت شهرسازی و معماری

مطلبی دیگر
نشست نقش آب در معماری اصفهان