کتابخوانی درطراحی شهری؛«کتاب ریخت‌شهر الکساندر کاتبرت (The Form of Cities)»

«عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری»

در قرن بیست‌ویکم مبتنی بر سرعت تحول اندیشه‌ها، بازخوانی و تعمق بیشتر در این اندیشه‌ها دریچه‌هایی نوین ورای دانش عمومی در حوزه طراحی شهری را باز می‌کند. در زمانه‌ای که کتاب‌خوانی ما ایرانی‌ها تصویر گیرایی پیش رو قرار نمی‌دهد، انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس بر آن است تا هرماه در یک کنش جمعی گفت‌وگوهایی را بر مبنای یک کتاب اثرگذار در طراحی شهری معاصر برگزار کند.

عصر اول:
کتاب ریخت‌شهر الکساندر کاتبرت (The Form of Cities)

روایتگران:
احسان رنجبر | عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دانیال حقیقی | مترجم کتاب ریخت شهر الکساندر کاتبرت

برنامه گردان: فرشته صادق‌پور

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
* علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و دریافت فایل کتاب، عنوان «عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری» را همراه مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، شماره همراه، دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی) به ایمیل tmuudf@gmail.com ارسال نمایند.

زمان: چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۹۶، ساعت ۱۸-۱۵
مکان: سالن امور فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس


انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس 

مطلبی دیگر
نشست سیاه، سفید، خاکستری