نشست بازخوانی انتقادی تحولات سازمان میراث فرهنگی کشور

سلسله نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایزان
نشست بازخوانی انتقادی تحولات سازمان فرهنگی کشور

سخنران: مهندس اردشیر اروجی


زمان: چهارشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۰ صبح
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانه

گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران و کوبه

مطلبی دیگر
چهارمین کنفرانس عمران‌،‌معماری و شهرسازی